Archive for the ‘Svenska Akademien’ Category

Sekreteraren igen

juni 9, 2009

Gå för övrigt in på Englunds blogg och titta på den oerhört sorgerliga bilden på hans tomma skrivbord som fram tills för några dagar sedan hade en författare hukad över sig.

Annonser

Den ofrivillige sekreteraren

juni 9, 2009

Sällan har Svenska Akademien haft en så motsträvig sekreterare som Peter Englund. När det avslöjades att det var han som skulle ärva kronan talade han om en slags ”värnplikt” och upplyste läsarna om att det bara varit den förste sekreteraren som var ständig. Lite senare påpekade han också att detta kanske skulle hindra honom från att skriva tre till fyra böcker, men å andra sidan är det säkert mina tre sämsta, fortsatte han med jämnmod. Nu har det också visat sig att jobbet som sekreterare tvingar honom att lägga ner sin blogg. Jag hinner helt enkelt inte, skriver han och man kan nästan höra gråten i halsen. Hur länge kommer han att stå ut? Två år? Ett? För säkerhets skull tror jag att ledamöterna gör bäst i att börja bearbeta en kommande sekreterare redan nu.